giới thiệu

Tôn Chỉ Hoạt Động


TRIẾT LÝ KINH DOANH

1. Giá trị lợi ích mang lại cho khách hàng là then chốt

2. Chất lượng sản phẩm là trọng tâm

3. Thu nhập nhân viên là trách nhiệm

4. Sáng tạo đổi mới là tất yếu

5. Cam kết hành động là nghĩa vụ

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

1. Không Nói Lý Do- Chỉ Nói Kết Quả

2. Không Có Đúng Sai- Hãy Nói Giải Pháp

3. Không Chứng Tỏ Cá Nhân – Chỉ Có Cống Hiến

4. Không Vụ Lợi – Nhưng Được Thừa Nhận Lợi Ích

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

1. Đối tác là bạn và luôn được ưu tiên hàng đầu

2. Minh bạch trong mọi công việc và hành động

3. Sự ưu tú của cá nhân tạo nên sự khác biệt của BimedTech

4. Khuyến khích sáng tạo tinh thần đổi mới

5. Trọng dụng nhân tài

6. Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả

7. Bình tĩnh khôn khéo sáng tạo trong mọi tình huống

8. Giúp đỡ chia sẻ cùng nhau phát triển

9. Luôn sát cánh và động viên

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.KHÁT VỌNG

“Mong mỏi Khách hàng hãy khó tính hơn nữa đối với từng nhân viên, dự án của chúng tôi”. chúng tôi luôn tôn trọng thất bại, cảnh giác với sự thành công. Chúng tôi mong muốn rằng mỗi cá nhân, tập thể sẽ trưởng thành hơn sau những công trình và đấy chính là niềm tự hào, khao khát để chinh phục những chân trời mới.

2.SÁNG TẠO

“Sáng Tạo đổi mới để phát triển” – Chúng tôi luôn định hướng và thay đổi chính mình, khi hệ thống dần ổn định đấy là lúc cần thay đổi bởi chúng ta hiểu được rằng lúc ấy doanh nghiệp không còn ổn định. BimedTech hiểu rằng sáng tạo là để mang lại Giá trị tốt nhất cho khách hàng và

3.THẤU HIỂU

BimedTech quan niệm muốn khách hàng, đối tác hiểu và hợp tác với BimedTech thì trước hết BimedTech phải “Thấu Hiểu Chính Mình” Ở BimedTech điều này được gọi là “Tạo cơ hội để được lắng nghe ý kiến”. Chúng tôi luôn quan tâm và sẵn sàng giải quyết những vấn đề dù nhỏ nhất của khách hàng, của nhân viên để trong nội bộ của BimedTech hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, Tâm huyết hơn, để mỗi nhân viên của BimedTech sẽ làm việc hết mình vì chính họ, vì khách hàng, vì đối tác và vì sự phát triển của công ty.

4.HÀNH ĐỘNG:

“Làm - Sai - Sửa - Đúng - Tốt”Cơ hội vụt đến, vụt đi, không báo trước và nếu đã để vụt mất, nó sẽ không quay trở lại, BimedTech luôn Hành Động để chuẩn bị trước để đón đầu, nắm bắt cơ hội. Chúng tôi” Làm “không sợ khó khăn, biết nhận ra cái “Sai” để “Sửa” cho “Đúng” phải làm thật “Tốt” để làm hài lòng khách hàng và đối tác.

5.HIỆU QUẢ

“Hiệu Quả” là điều làm nên sự phát triển của BimedTech. Hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong sự hợp tác, Hiệu quả cho mọi việc mà BimedTech làm. Vì chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều là vô nghĩa nếu như chúng không có Hiểu Quả. Với BimedTech chúng tôi không cho phép nói lý do mà phải Nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp để tạo ra sự Hiệu Quả để làm hài lòng với cả khách hàng, đối tác khó tính nhất.