Liên Hệ
Lô I-9-8, Đường D2 Khu Công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 730 888 55
info@bimedtech.com
Nếu có thắc mắc xin vui lòng
góp ý vào biểu mẫu bên dưới