Liên Hệ
Lô I-9-8, Đường D2, Khu Công nghệ Cao Tp. Hồ Chí Minh, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(028) 730 888 55
info@bimedtech.com
Nếu có thắc mắc xin vui lòng
góp ý vào biểu mẫu bên dưới