Thương Mại

Genesig® Real-time PCR Coronavirus COVID-19 (CE IVD)

- Phát hiện gen RdRp của virus SARS-CoV-2.

- Được chứng nhận CE-IVD và được chỉ định sử dụng trong chẩn đoán in vitro ở Châu Âu.

- Độ nhạy và độ đặc hiệu chẩn đoán > 98%.

- Trả kết quả trong vòng 2 giờ.

- Đã bao gồm chứng dương và chứng nội cho quá trình tách chiết, giúp giảm chi phí và tăng độ tin cậy của xét nghiệm.

- Hóa chất ở dạng đông khô, thuận lợi cho quá trình vận chuyển và bảo quản.