Tuyển Dụng
Tuyển dụng tiêu biểu
Vị trí tuyển dụng Hạn nộp
Nhân viên Kinh doanh Hạn nộp hồ sơ: 15-01-2021 Ứng tuyển
Nhân viên Ứng dụng Hạn nộp hồ sơ: 19-05-2021 Ứng tuyển
Nhân viên Hành chính - Văn thư - Lễ tân Hạn nộp hồ sơ: 27-06-2021 Ứng tuyển