Thương Mại

PneumoCLART bacteria ®

Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp