Vật Tư Y Tế

Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Môi trường vận chuyển mẫu BiSOL được sử dụng cho quá trình thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm có chứa tác nhân virus (bao gồm cả Sars-CoV-2 gây bệnh COVID-19), chlamydia, mycoplasma hoặc ureaplasma.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thông tin

Nội dung

Tên thương mại (Brand Name)

BiSOL

Chủng loại

VTM

Môi trường vận chuyển mẫu

VTM with Phenol Red

Môi trường vận chuyển mẫu có chỉ thị màu

UTM

Môi trường vận chuyển mẫu

iVTM

Môi trường vận chuyển mẫu bất hoạt vi-rút

Thể tích ống

5 mL

7 mL

50 mL

Thể tích môi trường

2 mL

3 mL

7 mL

Quy cách đóng gói

50 ống/hộp

50 ống/hộp

25 ống/hộp

Nguồn mẫu đầu vào 

Các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp bao gồm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới đều có thể bảo quản trong môi trường này.

Bảo quản

2 – 8oC.

ƯU ĐIỂM

-  Thuận tiện trong việc thu thập và bảo quản mẫu bệnh phẩm.

-  Có nhiều định dạng phù hợp với mục đích sử dụng.

-  Chi phí phù hợp.

Thành phần kit bao gồm: