sản phẩm

BIMEDCHIP® Thalassemia Kit
BIMEDCHIP® Thalassemia Kit

+ Mã bộ Kit (Cataloge number): ............

Cung cấp một giải pháp thuận tiện để phát hiện đồng  thời 30 đột biến của α- và β-globin ngay trong một lần phân tích.

Bộ kit là sản phẩm đầu tên cho phép chẩn đoán và tầm soát tối thiểu 98% những đột

biến Thalassemia được tìm thấy ở người Việt Nam.

Kết quả kiểm tra được dùng để hỗ trợ cho các chẩn đoán lâm sàng, phân tích và khảo sát

dịch tễ học, chẩn đoán sức khỏe tiền hôn nhân, tiền sản và giai đoạn sơ sinh, v.v.

Mẫu kiểm tra: DNA tách chiết từ máu tươi, máu khô.

Nồng độ mẫu: 3-50ng/µl DNA bộ gen người

Sử dụng công nghệ DNA microarray, PCR, Reverse hybridization

Thời gian thực hiện : 6 giờ

Bộ Kit gồm hai hộp được bảo quản ở hai điều kiện nhiệt độ khác nhau. Hộp lớn bảo quản ở tủ mát 4-8oC, hộp bé bảo quản ở -15 -25oC.

Bộ Kit bao gồm 2 slide với 32 biochip sử dụng để chẩn đoán cho 16 bệnh nhân.

Brochure Thalassemia Kit

Hướng dẫn sử dụng bộ Kit Thalassemia

MSDS Thalassemia

Giấy chứng nhận (Declaration)